Menu
Menu
Your Cart
Този сайт използва бисквитки. Научете повече

Инструмент за измерване на дебелината на спирачните дискове

Всички прекрасно разбираме, че за да е изправен автомобилът ни енеобходимо системно да правим ремонт и обслужване на всички системи: двигател,ходова част, амортизатори и т.н.

Наред с това, трябва да сме уверени на 100 %, че спирачната системаработи ефективно и навременно може да реагира при необходимост. А за да смесигурни в това, наша главна задача е да провеждаме диагностика и ремонт навсичките ключови места и детайли на спирачната система.

Спирачните дискове на автомобила работят в напрегнат интензивен режим ипри неблагоприятни външни условия, като осигуряват безопасността на нашетодвижение с автомобила. Въпреки че спирачният диск сам по себе си е изработен отизключително издържлив материал, той си остава най-уязвимият към повредиелемент на спирачната система.

За да не попаднем в критична ситуация на пътя, при която спирачниятдиск може просто да се разлети на парчета точно когато се налага да сеизползват спирачките, е необходимо периодично да се прави диагностика на диска.Опитният шофьор никога не подценява сложната и отговорна работа, която се изпълняваот спирачните дискове и винаги проверява дебелината им. За тази задача сеизползва специален инструмент за измерване на дебелината на спирачните дискове.

Замерването на дебелината на спирачните дискове трябва да се провежда вняколко различни точки на всеки един от дисковете. Това е свързано снеравномерното износване на спирачния диск. Ако средната дебелина на спирачниядиск се доближава до минимално допустимата стойност, време е да се помисли заремонт на спирачния диск и замяна на спирачните накладки.

Спирачните дискове работят в повишендиапазон на механично въздействие. На износването им в конкретни точки влияниеоказва малката площ при съприкосновението им със спирачните накладки.


При измерването на дебелината на спирачните дискове с подходящия инструментшофьорът трябва да се интересува от две стойности: изходната дебелина наспирачния диск и минималната допустима стойност на дебелина на елемента.Колкото по-близки са стойностите една до друга, толкова по-опасно е да продължиексплоатирането на спирачния диск – необходимо е той незабавно да сесмени.