Поверителност

Инструменти орг ЕООД гарантира, че личните данни подадени от потребителя ще се използват единствено за обработка на поръчката и по-добра комуникация между него и потребителя, при спазване на действащото законодателство. Потребителят опълномощава Инструменти Орг ЕООД с правото да ползва личните му данни за горепосочените цели, може да ги обработваме и съхраняваме. Даните няма да бъдат предоставени за ползване от трета страна.

placeholder