Menu
Menu
Your Cart
Този сайт използва бисквитки. Научете повече

Динамометричен ключ


Безопасността е едно от нещата, които най-много ценим в живота. Когатостава въпрос за управляване на автомобил, безопасността се определя отнадеждността на конструкцията, която от своя страна зависи от начина назакрепване на детайлите помежду им. Всяко едно резбово съединение в колататрябва да бъде завито с еднакво усилие.

 

Как да изберем динамометриченключ?

 

Да си представим следната ситуация – какво ще се случи, ако крепежнитегайки на колелата на автомобила са хлабави или обратното – са прекаленозатегнати? В първия случай те бързо ще се развият, във втория – резбата простоще се скъса. Резултатът в крайна сметка ще бъде един и същи – колелото щеизлети от оста!

 

Всичко това означава, че за постигане на така необходимата безопасности висока точност на закрепване на съединения като болт, винт или гайка ни енеобходимо използването на специализиран инструмент. Трудно е да се ориентирамепо интуитивен начин относно това какво усилие точно трябва да използваме, за дафиксираме крепежния елемент по най-добрия начин. На помощ идва динамометричниятключ – това е специализиран инструмент, чиято основна функция е да контролираусилието, с което се завива всяко едно резбово съединение.

 

Нека разгледаме по-подробно принципите на работа и видоветединамометрични ключове.

 

Класификация надинамометричните ключове и принципи на работа

 

При избора на подходящ динамометричен ключ е важно да знаем каквивидове динамометрични ключове има, тъй като всеки един от тях има своисобствени особености на конструкцията и характеристики на работа. В случай, чесме запознати с тях ние ще съумеем да постигнем максимални резултати в сфератана тяхното използване.

 

Пружинен динамометричен ключ – на тялото и въртящата се част на инструмента има нанесени скали. Приработа най-напред се отпуска контрагайката, след което ръкохватката се завъртапо такъв начин, че нулевата отметка на нея да съвпадне с необходимата отметкана скалата на ключа. Посредством тази операция се определя нужния момент назатягане. Въртенето на ръкохватката продължава по часовниковата стрелка, докатонайните показатели не съвпаднат със следващата стойност на нулевата отметка.След като това бъде изпълнено, остава да се фиксира контрагайката и да сезатегне крепежният елемент. Най-важното е, че отпада необходимостта човек даследи за усилието на затягане на детайла – скалата на динамометричния ключпоказва, че крепежът е завит с необходимата сила, за да осигури пълнабезопасност. Грешката при операция с динамометричен пружинен ключ възлиза на ± 4%.

 

Стрелкови динамометричен ключ– това е най-простият специализиран инструмент и катоустройство и като използване. Той се състои от корпус, към който саприсъединени скала, ръкохватка, стрелка и квадрат за глави на елементи.Работата с този динамометричен ключ е много лесна: по време на затяганетокорпусът заедно със скалата се отклоняват, а стрелката остава на място катопоказва стойностите на момента. Стрелковият динамометричен ключ е много удобен,когато се налага да се затягат крепежни елементи на отговорни места – можете даследите с каква сила се затяга всеки един от тях. 

 

Цифров динамометричен ключ – от всички видове динамометрични ключове този е с най-голям процент наточност. На корпусът на инструмента са разположени няколко бутона – включванена устройството, избор на единици за измерване, настройка на желаната стойностна въртящия момент. След нагласянето на всички параметри се пристъпва къмработа – докато елементът се затяга, на дисплея се изобразяват всички стойностина използваната сила. При достигане на необходимото усилие динамометричниятключ издава звуков сигнал.

 

Особености на използването надинамометричен ключ

Всекипотребител, който си е закупил динамометричен ключ желае специализираният муинструмент да работи не само точно, но и дълго. За да се случи това, енеобходимо да се спазват следните действия:

-      след приключване на работа винагинастройките на ключа за стойностите на използваната сила трябва да сезануляват. Това е необходимо, за да не се разтегне пружината и по този начин дасе наруши точността на динамометричния ключ;

-      с динамометричния ключ не трябвада се работи като с обикновен инструмент за затягане, тъй като много бързо щесе износи. Той трябва да се използва само във финалния стадий на затягане накрепежа;

-      динамометричният ключ в никакъвслучай не трябва да се използва, ако необходимото усилие за затягане превишавамаксималните възможности на инструмента;

-      инструментът не трябва да понасясилни удари – това със сигурност означава, че той много бързо ще излезе отстроя.

Следизползване на динамометричния ключ инструментът винаги трябва да се почиства иперодично да се смазва. За да не губи своята точност, ключът трябвазадължително да се проверява веднъж на всеки 1000 затягания.

Отизбора на динамометричен ключ според неговите технически характеристики зависикачеството на изпълнената работа, както и дългия живот на специализиранияинструмент. Главните параметри на видовете динамометрични ключове са:

-      максимално усилие (момент на сила) – измерва се в нютон метри (Nm) и пряко влияе на работата, която се контролира снегова помощ. В автомобилния сервиз или работилницата най-добре е да серазполага с няколко динамометрични ключа с различен диапазон на действие заизвършването на различни операции;

-      квадрат – размерът му се измерва винчове. Преди покупката на съответния динамометричен ключ е необходимо да сеопредели при крепежни елементи с какъв размер ще се използва инструментът.Съответно трябва да закупите динамометричен ключ с необходимия размер;

-      тегло и дължина – показателитеоказват влияние преди всичко на удобството при използване на динамометричнияключ по време на работа, особено в труднодостъпни места.

Специализиран инструмент като динамометричния ключ е подходящ за работане само в професионални автомобилни сервизи, но и в работилниците на любителитеавтомобилисти. Чрез закупуването на динамометричен ключ вие получавате:

-      възможност за затягане на гайки сусилие от 15 до 980 Нм;

-      възможност за работа с елементи сразмери от 1/2 до 3/8 инча;

-      увереност в издържливостта наполучената конструкция.