Menu
Menu
Your Cart
Този сайт използва бисквитки. Научете повече

Аерометър за антифриз и електролит

Живеем във времена, в които нямаме никаква гаранция, че ресурсите,които използваме за експлотацията на нашия автомобил са първокачествени.Въпреки привлекателния пластмасов контейнер и множеството ярки етикети отвън,във вътрешността на резервоара може да се намира течност, която съвсем няманужните качества, за да бъде използвана в превозното ви средство. Какъв еизходът? Как да проверим качеството на закупената от нас стока? Именно подобнафункция има един прост прибор – аерометър, посредством който можем лесно ибързо да определим качеството на охлаждащата течност, която използваме вдвигателя на автомобила си. Всеки шофьор трябва да разполага с аерометър –задължителен уред, който може да ви спести много неприятности, като при това сепредлага на изключително достъпна цена.

Работата с аерометъра е много лесна. Необходимо е да потопите пипеткатана прибора в тестваната охлаждаща течност, която се намира в радиатора илитубата. Чрез натискане на гумения балон на върха се събира необходимотоколичество охлаждаща течност – антифриз или електролит.

Аерометърът е прибор, който се използва за измерването на относителна иабсолютна плътност, а също така и за определяне на концентрацията на даденовещество в разтвор или смес. Освен в експлоатацията на автомобила, аерометритесе използват и в медицината, нефтохимията и екологията. В частност, с помощтана аерометър се измерва плътността на електролита в алкални и киселинниакумулатори, оdпределя се температурата на замръзване на антифриза и др.

От нашия каталог вие можете да закупите автомобилен аерометър заантифриз и електролит, който е универсално решение за правилната поддръжка надвигателя на вашето превозно средство. Продаваните от нас прибори са адаптираниза работа с електролит, антифриз, масло, дизелово гориво. Посредствомпрегледния вид на каталога ни, а при необходимост и помощ от консултант сенадяваме да съкратим вашето време за избор на подходящия уред до минимум.

Много е важно при вземане на проба да не забравяте, че течностите,които се намират в двигателя на колата са опасни. Електролитът например екиселина и при досег с кожата може да предизвика сериозни изгаряния. В случай,че проверявате охлаждащата течност, която вече се намира в системата наавтомобила, то преди проверката трябва да изчакате няколко часа на спряндвигател, за да изстине течността. Ако веднага след като сте спрели отвиетекапачката на радиатора, то рискувате да получите сериозни наранявания.

Аерометърът за антифриз и електролит наподобява на външен вид плувка, която в горната си частима хартиена таблица с деления – единици за плътност (кг/м3) за електролит иградуси по Целзий (С) за антифриз. С помощта на балона, разположен в горнатачаст на аерометъра, пипетката засмуква електролит или антифриз – количеството трябва дабъде такова, че да позволява на прибора свободно да плува във вертикалноположение.

Съприкосновението между течността и тялото на аерометъра съответства на плътността наелектролитите в кг/дм3 или температурата на замръзване наантифриза в градуси Целзий. За по-голяма точност измерванията трябва да сепровеждат при температура 20 +/- 2 градуса.

Аерометърът за антифриз и електролит има двойно предназначение, кактонедвусмислено подсказва и самото му име. От една страна, уредът се използва заизмерване на плътността на електролитите в алкални и киселинни акумулатори вдиапазона от 1100 кг/м3 до 1300 кг/м3. Другото предназначение на аерометъра еопределяне на температурата, при която антифризът замръзва в системата заохлаждане на автомобила в диапазона от 5 до 40 градуса по Целзий.

Температурата от 20 градуса по Целзий е препоръчителна за провеждане наизмервания посредством аерометъра за антифриз и електролит. В случай, чеизмерванията се провеждат при по-висока или ниска темпратура към резултата отизследванията трябва да се прибавят или извадят необходимите корекции. Акопоправката е със знак “плюс”, то тя трябва да се прибави към резултата отизмерванията – съответно ако знакът е “минус”, корекцията се изважда.