Menu
Menu
Your Cart
Този сайт използва бисквитки. Научете повече

Рефрактометър

Автомобилният рефрактометър позволява с голяма точност да се определитемпературата на замръзване на антифриза (спирачната течност) на основата на етиленгликол и пропиленгликол, а също така и температурата на течността, която сеизлива в резервоара на чистачките. Наред с това, рефрактометърът определяплътността на електролита в акумулаторните батерии (състоянието на заряда наакумулатора).

Приборът измерва оптическатахарактеристика на антифриза и другите охлаждащи течности – индексът напречупване, свързан със степента на разреждане на концентрирания антифриз сдистилирана или обикновена вода, както и температурата на кристализация.Автомобилният рефрактометър е много по-точен уред отколкото аерометъра – тойопределя температурата на кристализация на антифриза в рамките на +/- 1°С.

Когато с рефрактометъра се работи, следвада се спазват някои правила и мерки за безопасност. Измерването натемпературата на течността трябва да става при + 20°С.Показателите в промените на температурата на кристализацията на охлаждащататечност се разчитат по специална таблица. По този начин се определя и маркатана антифриза. Ако измервателната скала на портативния автомобилен рефрактометъре зададена в градуси по Целзий, необходимо е да се отчете фактът, че скалата еадаптирана към определен антифриз, най-често смес от етиленгликол и вода. Тозиприбор за измерване на температурата на незамръзващата течност може да служисамо за оценка на температурата на началото на кристализацията.

Рефрактометърът е незаменимо устройство за всеки автосервиз, коетопозволява бързо и безпогрешно да се определя структурата и да се извършвафизико-химичен анализ на охлаждащата течност, както и до каква степен еподходяща тя за бъдеща експлоатация.

Използване на рефрактометъра:

- заставаме на добре осветено място инагласяме окуляра на рефрактометъра така, че скалата да се вижда добре;

- определяме нулевата точка: отварямекапачето, капваме дистилирана или обикновена вода на призмата, затварямекапачето и нагласяме окуляра, определяме нивото между синия и белия фон налинията Waterline, като използваме отвертка на мястото,отбелязано с “0”;

- отваряме капачето,изтръскваме водата и изтриваме призмата с мека кърпичка, капваме от охлаждащататечност на призмата, затваряме и нагласяме окуляра. Необходимите стойности сенамират на границата между синята и бялата лента;

- инструментът се почиства и прибира в кутия.

За проверка на температурата на охлаждащата течност са необходими неповече от две-три капки от разтвора.